Llyfrau Plant (yn cynnwys ieuenctid ag addysgol)

plantDigon o ddewis ar gyfer y gwyliau Haf!

Llongyfarchiadau i enillwyr gwobr Tir Na n-Og eleni:

Myrddin ap Dafydd am "Mae'r Lleuad yn Goch" (i blant hŷn") 

Mererid Hopwood am "Dosbarth Miss Prydderch a'r Carped Hud" - (i blant iau) 

Hayley Long am "The Nearest Far Away Place" (llyfr Saesneg) 

Llyfr y Mis

£4.99

£4.95

£5.99

£6.99

£7.99

£4.99

£25.00

£29.99

£24.99

£14.99

£5.99