Llyfrau Plant (yn cynnwys ieuenctid ag addysgol)

plantDigon o ddewis ar gyfer y gwyliau Haf!

Llongyfarchiadau i enillwyr gwobr Tir Na n-Og eleni:

Myrddin ap Dafydd am "Mae'r Lleuad yn Goch" (i blant hŷn") 

Mererid Hopwood am "Dosbarth Miss Prydderch a'r Carped Hud" - (i blant iau) 

Hayley Long am "The Nearest Far Away Place" (llyfr Saesneg) 

Llyfr y Mis

£4.99

£9.99

£5.99

£11.50

£40.00

£40.00

£2.99