Newid Iaith

1. Blaen y siop
1. Blaen y siop
Anrhegion
Anrhegion
Arwydd
Arwydd
Arwydd2
Arwydd2
Cardiau
Cardiau
Cownter
Cownter
Injan Sam Tan
Injan Sam Tan
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

Gwasanaeth ar-lein yn ail-agor

Croeso nôl i wefan Bys a Bawd. Mae'r siop "go iawn"yn agored unwaith eto  - croeso nol i bawb ! Mae'r  siop ar lein yn cynnig gwasanaeth fel arfer  rwan. Fodd bynnag rhaid i ni rybuddio y gall y gwasanaeth fod ychydig yn arafach oherwydd gwahanol resymau’r “cyfyngu” Gobeithio y byddwch yn maddau unrhyw arafwch. Os da chi am holi am unrhyw nwyddau fel cardiau, offer swyddfa neu anrhegion sydd ddim ar y wefan ar hyn o bryd, mae croeso i chi anfon neges ar e-bost (berry@bysabawd.cymru), gadael neges ar facebook, neu ffonio 01492 641329.

CROESO I BYS A BAWD

Croeso mawr i wefan  Bys a Bawd

Hen siop lyfrau ond yn llawn o lyfrau newydd a difyr i blant ac oedolion - llyfrau Cymraeg a llyfrau Saesneg am neu o Gymru

Nwyddau newydd

£14.99

£8.50

£9.99

£12.99

£9.99