Newid Iaith

Llyfrau Plant (yn cynnwys ieuenctid ag addysgol)

plantDigon o ddewis!

Llongyfarchiadau i enillwyr gwobr Tir Na n-Og eleni:

Myrddin ap Dafydd am "Mae'r Lleuad yn Goch" (i blant hŷn") 

Mererid Hopwood am "Dosbarth Miss Prydderch a'r Carped Hud" - (i blant iau) 

Hayley Long am "The Nearest Far Away Place" (llyfr Saesneg) 

Llyfr y Mis

£7.99
NEW
Supertaten: Llanast y Carnifal

£5.99
NEW
Cyfres Llyfrau Llawen:1. Morus yr Ystlum

£3.95
NEW
Smot yn Mynd i'r Ysgol

£4.99

£4.50

£7.99

£7.99

£7.99

£7.99

£12.99

£20.00

£7.99

£5.99

£4.99

£4.99