Newid Iaith

Cyfres Pen Dafad: Carirhys@hotmail.Com

Cyfres Pen Dafad: Carirhys@hotmail.Com

£2.95
Cod Eitem : 9780862437886
Awdur(on)/Author(s) : Mari Stevens
Nofel fer sy'n gasgliad o negeseuon e-bost gan ddisgyblion ysgol at ei gilydd ac at eu ffrind sydd mewn ysbyty. Addas i ddarllenwyr dros 11 oed.

A short novel in the form of e-mail messages sent between school pupils and their friend in hospital. Suitable for readers aged over 11 years.