Newid Iaith

Help gyda Mathemateg - Ffracsiynau / Help with Maths – Fractions

Help gyda Mathemateg - Ffracsiynau / Help with Maths – Fractions

£8.99
Cod Eitem : 9781801061018
Awdur(on)/Author(s) : L.A.Larsen
Dyma gyfle gwych i'ch plentyn i ddysgu ffracsiynau naill ai yn annibynnol neu gyda chymorth eraill. Mae’r gweithgaredd addysgol hwn yn gyfrwng i esbonio'r cysyniad o ffracsiynau mewn ffordd ymarferol fel bod y plentyn yn deall ffracsiynau. Mae'r jig-so hwn yn addas ar gyfer cartrefi a lleoliadau dwyieithog ac mae'n cynnwys 35 o ddarnau cadarn.

This is an ideal educational activity to understand and learn fractions. The learner can work independently or with support. This is a practical tool that will assist learners to fully understand the concept of fractions. The jigsaw is suitable for bilingual settings and includes 35 robust pieces.