Cyfres Miss Prydderch 3: Dosbarth Miss Prydderch a Lleidr y Lleisiau

Cyfres Miss Prydderch 3: Dosbarth Miss Prydderch a Lleidr y Lleisiau

£5.99
Cod Eitem : 9781801061223
Awdur(on)/Author(s) : Mererid Hopwood
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Rhys Bevan Jones
Y trydydd teitl mewn cyfres o dair nofel am athrawes anghyffredin, Miss Prydderch a'i dosbarth o blant anturus. Tybed a all Alfred ac Elen ddychwelyd i Goedwig y Tylluanod a chyrraedd yn ôl i'r ysgol mewn pryd?

The third in a series of three novels about the extraordinary teacher, Miss Prydderch and her class of adventurous pupils. Will Alfred and Elen return to the Owl Forest and reach their school in time?