Newid Iaith

Llyfrau Hwyl Magi Ann: Ble Mae Het Magi Ann?

Llyfrau Hwyl Magi Ann: Ble Mae Het Magi Ann?

£3.99
Cod Eitem : 9781801061872
Awdur(on)/Author(s) : Mena Evans
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Mena Evans
Dyma lyfr hwyliog ar gyfer dysgu darllen yn y Gymraeg. Dewch i gwrdd â Magi Ann a'i ffrindiau. Cam 1: Llyfrau Pero – Llyfr 4.

Come and meet Magi Ann and her friends in this lively series of titles aimed at helping children to learn to read in Welsh. Cam 1: Llyfrau Pero – Book 4.