Dw I'n Darllen: Yn y Ffair

Dw I'n Darllen: Yn y Ffair

£1.00
Cod Eitem : 9781843234067
Awdur(on)/Author(s) : Gwenfron Hughes
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Maggy & Stewart Roberts
Stori fywiog gyda darluniau lliwgar am helyntion pedwar deinosor hoffus ar eu hymweliad â'r ffair leol; i blant 5-7 oed.

A lively story with colourful illustrations about the fortunes of four dinosaurs on a visit to the local fair; for children aged 5-7 years.