Newid Iaith

Cyfres y Fflam: Epynt/Ysbryd y Mynydd

Cyfres y Fflam: Epynt/Ysbryd y Mynydd

£3.00
Cod Eitem : 9781845214838
Awdur(on)/Author(s) : Siân Eirug, Annes Glynn
Golygydd(ion)/Editor(s) : Fflur Pughe
Llyfr pen-i-waered ar gyfer disgyblion uwchradd yn trin a thrafod hanes meddiannu Mynydd Epynt ar ddechrau'r Ail Ryfel Byd o ddau gyfeiriad - o'r cyfeiriad llenyddol a'r anllenyddol. Rhagwelir y bydd athrawon yn defnyddio'r testunau i werthfawrogi, i gywain gwybodaeth ac i gymharu testunau â'i gilydd.

An upside-down, two-titled booklet for Secondary School pupils discussing the occupation of the Epynt Mountain in Powys by the War Office at the outbreak of the Second World War, from both literary and non-literary perspectives, with the content appropriate for use by teachers and pupils in tasks such as appreciation, gathering information and comparing texts.