Newid Iaith

Gwyliau Gwirion Fferm Cwm Cawdel

Gwyliau Gwirion Fferm Cwm Cawdel

£6.00
Cod Eitem : 9781845277369
Awdur(on)/Author(s) : Gwennan Evans
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Lleucu Gwenllian
Dydy Ffion y ffermwraig ddim yn gallu mynd ar ei gwyliau, oni bai ei bod hi'n mynd â'r holl wartheg gyda hi. Does dim amdani felly ond gwyliau gwirion i bawb!

Ffion the farmer is unable to go on holiday, unless she takes all her cows with her. The result is a hilarious holiday for all!