Newid Iaith

Hanes yn y Tir

Hanes yn y Tir

£16.50
Cod Eitem : 9781845278311
Awdur(on)/Author(s) : Elin Jones
Yn y gyfrol hon, mae'r hanesydd Elin Jones yn dangos bod olion gorffennol Cymru o’n cwmpas heddiw. Mae’n mynd â ni ar daith weledol drwy dros 5,000 o flynyddoedd o hanes ac o gwmpas Cymru gyfan. Llyfr hanfodol ar hanes Cymru i bob ysgol, disgybl ac athro. Ar gael yn Saesneg: History Grounded (9781845278328).

In this book, historian Elin Jones shows us that evidence for the past is to be seen everywhere in Wales today. She takes us on a visual journey through over 5,000 years of history, and around every part of Wales. A must read history of Wales for every school, learner and teacher. Also available in English: History Grounded (9781845278328).