Newid Iaith

Cyfres Fflach Doniol: Isi a'r Cloc

Cyfres Fflach Doniol: Isi a'r Cloc

£3.99
Cod Eitem : 9781855966109
Awdur(on)/Author(s) : Gwyn Morgan
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Dai Owen
Stori fywiog wedi ei darlunio'n llawn am anturiaethau anhygoel Isi mewn breuddwyd, wrth iddi gael ei chludo gan ddau greadur hynod i wlad Smonachia lle y rhoddir tridiau iddi i ddod o hyd i ffrind a phrofi nad yw wedi cyflawni drygioni; i blant 7-9 oed.

A fully illustrated lively story about the incredible adventures of Isi in a dream, as she is taken by two unusual creatures to the country of Smonachia where she is given three days to find a friend and prove she has done no wrong; for 7-9 year old children.