Annwyl Sw/Dear Zoo (Llyfr Bach)

Annwyl Sw/Dear Zoo (Llyfr Bach)

£3.99
Cod Eitem : 9781855968219
Awdur(on)/Author(s) : Rod Campbell
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Roger Boore
Llyfr bordyn dwyieithog codi-llabed yn cyflwyno stori syml am blentyn bach yn chwilio am anifail anwes addas o blith anifeiliaid y sw.

A bilingual adaptation of Dear Zoo, a lift-the-flap board book relating a simple story about a child choosing a suitable pet from the zoo; for small children.