Allwedd Mathemateg 9/3

Allwedd Mathemateg 9/3

£11.50
Cod Eitem : 9781856446884
Awdur(on)/Author(s) : David Baker, Paul Hogan, Barbara Job, Renie Verity
Golygydd(ion)/Editor(s) : Eirian Jones
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Ffion E. Kervegant
Addasiad Cymraeg o gwrs mathemateg darluniadol cynhwysfawr sy'n cyfarfod gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 3 o bob ystod gallu, yn cynnwys cyflwyniadau deniadol amrywiol, tasgau ac ymarferion diddorol, ynghyd ag adran atebion.

A Welsh adaptation of a comprehensive illustrated mathematics course which meets the requirements of the National Curriculum for Key Stage 3 pupils of all ranges of ability, comprising various appealing presentations, interesting tasks and exercises, together with an answer section.