Newid Iaith

A Oes Rhywun yn fy Ngharu?

A Oes Rhywun yn fy Ngharu?

£4.99
Cod Eitem : 9781859944301
Awdur(on)/Author(s) : Gillian Lobel
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Rosalind Beardshaw
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Aled Davies
Stori dyner wedi ei darlunio mewn lliwiau cynnes am ferch fach yn rhedeg i ffwrdd o'i chartref gan gredu nad oes neb yn ei charu ond yna'n dysgu beth yw ystyr cariad a maddeuant; i blant 3-7 oed.

A tender story with warm colour illustrations about a little girl who decides to run away from home as she believes that no one loves her and learns what love and forgiveness mean; for 3-7 year- old children.