Newid Iaith

Gwaith Map: Sgiliau Hanfodol - Ar Gyfer TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch

Gwaith Map: Sgiliau Hanfodol - Ar Gyfer TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch

£11.75
Cod Eitem : 9781905255672
Awdur(on)/Author(s) : Simon Ross
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Tegwen Williams
Adnodd sy'n gymorth i ddisgyblion a myfyrwyr wrth iddynt ddatblygu eu sgiliau gwaith map ymarferol a'u sgiliau dehongli ffotograffau o fewn cyd-destun. Casgliad diddorol o astudiaethau achos yn seiliedig ar weithgareddau sy'n addas i bob gallu o'r Haen Sylfaenol i Haen Uwch TGAU, ymlaen at Uwch Gyfrannol a Safon Uwch. Addasiad Cymraeg o Essential Mapwork Skills (2002).

A resource to help students to develop their practical mapwork and photograph interpretation skills in context. The collection of stimulating activity-based case studies is suitable for all abilities from Foundation through to Higher level GCSE, AS and A-Level. A Welsh adaptation of Essential Mapwork Skills (2002).