Geiriau Cyntaf: 3. Geiriau, Lliwiau, Siapiau – Words, Colours and Shapes in Welsh

Geiriau Cyntaf: 3. Geiriau, Lliwiau, Siapiau – Words, Colours and Shapes in Welsh

£7.99
Cod Eitem : 9781905255726
Awdur(on)/Author(s) : Glyn Saunders Jones, Gill Saunders Jones
Helpwch eich plentyn i ddysgu ei eiriau cyntaf - rhifau, lliwiau, siapiau a mwy gyda'r llyfr lliwgar a deniadol hwn. Addas ar gyfer plant ifanc a'r Cyfnod Sylfaen. Un o lyfrau'r Parot Piws - ble mae dysgu yn hwyl!

Help your child learn their first words, numbers, colours, shapes and more with this colourful and attractive book. Suitable for young children and the Foundation Stage. A Purple Parrot Play and Learn Book.