Newid Iaith

Archwilio'r Amgylchedd Awyr Agored yn y Cyfnod Sylfaen - Cyfres 2: Fugeiles, Y

Archwilio'r Amgylchedd Awyr Agored yn y Cyfnod Sylfaen - Cyfres 2: Fugeiles, Y

£3.99
Cod Eitem : 9781908395337
Awdur(on)/Author(s) : Eileen Merriman
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Tina Lewis
Mae Y Fugeiles yn cyflwyno amrywiol fanteistion cadw defaid - anifail sydd wedi bod yn rhan annatod o'r traddodiad ffermio yng Nghymru ers tro byd. Ceisia'r stori helpu plant i ddeall o ble y daw rhai bwydydd. Defnyddir prif gymeriad benywaidd ar gyfer swyddogaeth draddodiadol wrywaidd.

The Shepherdess introduces the many benefits of keeping sheep - an animal long associated with traditional Welsh farming. The story attempts to help children understand where some of their food comes from. A female main character is used for a traditionally male job role.