Cardiau Sbardun Trawsgwricwlaidd CA2

Cardiau Sbardun Trawsgwricwlaidd CA2

£99.99
Cod Eitem : 9781912261741
Pecyn newydd o unedau gwaith trawsgwricwlaidd cyfrwng Cymraeg ar gyfer dysgwyr Cyfnod Allweddol 2 a gynlluniwyd i gyd-fynd ag egwyddorion adroddiad Yr Athro Donaldson. Pecyn arloesol sy'n rhoi cyfle i ddatblygu sgiliau Llythrennedd, Rhifedd a Chymhwysedd Digidol o fewn Meysydd Dysgu a Phrofiad Cwricwlwm i Gymru.

A new pack of Welsh-medium cross-curricular units of work for Key Stage 2 learners designed to complement the principles of Professor Donaldson. An innovative resource that provides the opportunity to develop Literacy, Numeracy and Digital Competence skills within Curriculum for Wales Areas of Learning and Experience.