Newid Iaith

Pryderon - Cwestiynau a Theimladau Ynghylch...

Pryderon - Cwestiynau a Theimladau Ynghylch...

£8.99
Cod Eitem : 9781913733704
Awdur(on)/Author(s) : Paul Christelis
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Ximena Jeria
Mae’r llyfr lluniau hwn yn dangos y mathau o bryderon sy’n wynebu llawer o blant heddiw, ac yn archwilio sut y medrant oresgyn eu hofnau. Mae’r gyfres Cwestiynau a Theimladau Ynghylch... yn annog plant i ystyried eu hemosiynau a thrafod pynciau sy’n gallu bod yn anodd eu deall. Cynhwysir awgrymiadau a gweithgareddau ymarferol yn ogystal â chyngor i rieni ac athrawon.

A picture book showing the various kinds of anxieties children face today, and exploring how they may overcome their fears. The series >Cwestiynau a Theimladau Ynghylch... encourages children to consider their emotions and to discuss issues that may be difficult to understand. Comprising suggestions and practical activities together with advice for parents and teachers.