Newid Iaith

Awtistiaeth - Cwestiynau a Theimladau Ynghylch...

Awtistiaeth - Cwestiynau a Theimladau Ynghylch...

£8.99
Cod Eitem : 9781913733728
Awdur(on)/Author(s) : Louise Spilsbury
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Ximena Jeria
Llyfr lluniau yn cynnig cyflwyniad i awtistiaeth sy’n hawdd i blant ei ddeall, gan esbonio sut fywyd sydd gan blant sydd ag awtistiaeth. Mae’r gyfres Cwestiynau a Theimladau Ynghylch yn annog plant i ystyried eu hemosiynau a thrafod pynciau sy’n gallu bod yn anodd eu deall. Cynhwysir awgrymiadau a gweithgareddau ymarferol yn ogystal â chyngor i rieni ac athrawon.

A picture book presenting an introduction to Autism which is easy for children to understand and attempts to explain what life is like for autistic children. The title is one of a series which encourages children to consider their emotions and to discuss issues that may be difficult to understand. With suggestions, practical activities and advice for parents and teachers.