Newid Iaith

Anableddau - Cwestiynau a Theimladau Ynghylch...

Anableddau - Cwestiynau a Theimladau Ynghylch...

£8.99
Cod Eitem : 9781913733742
Awdur(on)/Author(s) : Louise Spilsbury
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Ximena Jeria
Dyma lyfr lluniau cynhwysol a hygyrch i blant sy’n ystyried sut beth yw bod ag anabledd. Mae’r gyfres Cwestiynau a Theimladau Ynghylch... yn annog plant i ystyried eu hemosiynau a thrafod pynciau sy’n gallu bod yn anodd eu deall. Mae’r llyfr yn cynnwys awgrymiadau a gweithgareddau ymarferol yn ogystal â chyngor i rieni ac athrawon.

An accessible, inclusive picture book for children that considers what it's like to have a disability. The series Cwestiynau a Theimladau Ynghylch... encourages children to consider their emotions and to discuss issues that may be difficult to understand. The book comprises suggestions and practical activities together with advice for parents and teachers.