Newid Iaith

CBAC Astudiaethau Crefyddol U2: Crefydd a Moeseg - Canllaw Adolygu

CBAC Astudiaethau Crefyddol U2: Crefydd a Moeseg - Canllaw Adolygu

£12.99
Cod Eitem : 9781913963217
Awdur(on)/Author(s) : Richard Gray
Addasiad Cymraeg o Ganllaw Adolygu Addysg Grefyddol U2 CBAC ym maes Crefydd a Moeseg. Fe'i cynlluniwyd i helpu myfyrwyr i grynhoi eu gwybodaeth a pharatoi ar gyfer cael eu hasesu. Ysgrifennwyd gan arbenigwyr adolygu Astudiaethau Crefyddol sydd â dealltwriaeth drylwyr o brosesau addysgu, dysgu ac asesu. Ceir hefyd set o 'Sbardunau' i helpu myfyrwyr i greu atebion effeithiol.

A Welsh adaptation of a WJEC Religious Education A2 Revision Guide in Religion and Ethics, designed to help students to recall and revise syllabus content effectively and to prepare for assessments. Written by Religious Studies revision specialists, who have a thorough understanding of teaching, learning and revision processes. Includes an innovative 'Trigger' section.