Siwtces Mam-Gu

Siwtces Mam-Gu

£6.99
Cod Eitem : 9781999597382
Awdur(on)/Author(s) : Mike Church
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Huw Aaron
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Anwen Cullinane, Jaci Evans
Bydd y llyfr hwn yn agor siwtces yn llawn o syniadau. Ymunwch â Joe wrth iddo fynd ar daith i ddod o hyd i'w ddychymyg a chwrdd â'i fam-gu fendigedig sy'n darllen llyfrau, pobi cacennau ac yn taflu peli eira ar frig mynyddoedd!

This book will open a suitcase full of ideas. Join Joe as he goes on a journey to look for his imagination and meet his wonderful grandmother who reads books, bakes cakes and throws snowballs on mountain tops!