Newid Iaith

Llyfrau Plant (yn cynnwys ieuenctid ag addysgol)

plantDigon o ddewis!

Mae llond trol o lyfrau i blant o bob oed .  

Yn anffodus allwch chi ddim chwarae ar yr injan dân ar hyn o bryd ond gobeithio cawn eich croesawu chi nôl yn fuan. 

 

 

 

 

 

Mae rhestr fer Gwobrau Tir Na n-Og eleni wedi ei chyhoeddi:

Llyfrau i Blant Cynradd

Genod Gwych a Merched Medrus - Medi Jones-Jackson

Pobol Drws Nesaf - Manon Steffan Ros a Jac Jones 

Y Ddinas Uchel - Huw Aaron 

 

Llyfrau i Blant Uwchradd

Byw yn fy Nghroen  - Gol Sioned Erin (cyfrol aml-gyfranog) 

Madi - Dewi Wyn Williams

Tom - Cynan Llwyd 

 

Llyfrau Saesneg

Storm Houns - Claire Fayers

Where Magic Hides - Cat Weatherill

The Secret Dragon - Ed Clarke

Max Kowalski Didn't Mean it - Susie Day

Llongyfarchiadau iddynt i gyd- edrychwn ymlaen i glywed pwy sydd wedi ennill.. 

 

 

Llyfr y Mis

£5.99

£7.99

£8.99

£26.50

£45.00

£25.00

£10.99

£5.99

£8.99

£6.99

£11.99

£6.99