Newid Iaith

Llyfrau Plant (yn cynnwys ieuenctid ag addysgol)

plantDigon o ddewis!

Llongyfarchiadau i enillwyr gwobr Tir Na n-Og eleni:

Myrddin ap Dafydd am "Mae'r Lleuad yn Goch" (i blant hŷn") 

Mererid Hopwood am "Dosbarth Miss Prydderch a'r Carped Hud" - (i blant iau) 

Hayley Long am "The Nearest Far Away Place" (llyfr Saesneg) 

Llyfr y Mis

£7.99

£1.95

£8.99

£3.50

£5.95

£9.00

£9.95

£9.50

£9.50

£1.95

£2.95

£2.95

£1.25

£3.95

£2.95