Trac - Fframwaith Llythrennedd

Trac - Fframwaith Llythrennedd

£19.95
Cod Eitem : trac

Gêm llythrennedd ar gyfer 2 - 4 chwaraewr. Cynlluniwyd y gêm ar gwella sgiliau sillafu a sgiliau ysgrifennu, ac mae'n ymateb yn llawn i ofynion Fframwaith Llythrennedd Llywodraeth Cymru. Mae’r gêm yn cynorthwyo’r chwaraewyr i ddatblygu sgiliau Ysgrifennu’n Gywir. Wrth chwarae’r gêm bydd chwaraewyr yn datblygu sgiliau mewn perthynas â’r canlynol:
 Sillafu
 Cystrawen
 Atalnodi
 Treiglo
Mae’r gêm yn cynnwys bwrdd chwarae, pedwar cownter, dis a 250 o gardiau chwarae

Addas ar gyfer dysgwyr rhwng 7-14 mlwydd oed.