Newid Iaith

Draigi™

Draigi™

£28.50
Cod Eitem : Draigi

Hon yw’r Ddraig Goch Gymreig gyntaf i ganu - a hynny’n hen bryd! Bu’r Ddraig Goch a’i hanes hudolus yn ganolog i’n hanes ni ers cyn cof. Hi yw symbol ein baner cenedlaethol, hi sydd yn cynrychioli ein Cymreictod ac ein hanes cyfoethog yn fyd-eang!

 

Does dim sy’n fwy hoff gennym fel Cymry na dathlu ein Cymreictod drwy gân mewn achlysuron cenedlaethol a rhyngwladol, gan chwifio baner y Ddraig Goch yn falch; Rygbi, pêl-droed, ac y “Tour de France” yn ddiweddar! Y tro nesaf i chi fynd i ddigwyddiad Cymreig gyda’ch baner a’ch llais gorau, cofiwch fynd a DRAIGI gyda chi!

 

Ychwanegiad yw Draigi™ i’n traddodiad cerddorol gwych. Bydd ei seiniau’n cadw ein caneuon cenedlaethol yn fyw ar gof ein plant; caneuon poblogaidd pob achlysur, ar gae a dan do, a 4 ohonynt, sef:-

  • Hen wlad fy Nhadau
  • Sosban Fach
  • Calon Lân
  • Ar hyd y nos