Newid Iaith

Sgiliau meddwl

Sgiliau meddwl

£5.99
Cod Eitem: Sgiliaumeddwl

Mae'r bocs gemau yma'n llawn o bosau a gemau addysgol. Dyma bosau fydd yn cynnig her i feithrin sgiliau meddwl a gwella'r gallu i ddysgu. Pecyn delfrydol ar gyfer pawb sydd am wella eu sgiliau meddwl, eu sgiliau datrys problemau a'u sgiliau cofio.