Newid Iaith

Suo-ganeuon

Suo-ganeuon

£10.23
Cod Eitem: Suoganeuon

Sain 2004 [SCD2402]

 

Ceir cyfraniadu hunan-ddewisiol o’n suo ganeuon mwyaf traddodiadol ni, ac hefyd caneuon newydd, nifer ohonynt wedi eu hysgrifennu gan yr artistiaid ar gyfer eu plant nhw’u hunain:

 

Huna 'Mhlentyn - Siân James
Nos Da, Mam - Steve Eaves a Rhai Phobl
Heno Heno - Tudur Morgan
Hwiangerdd - Heather Jones
Hwiangerdd Lleucu - Rhys Parry
Elain Siân - Siân Wheway
Yn Fy Mynwes - Tudur Huws Jones
Morio - Meredydd Evans
Hwiangerdd o Gorsica - Dafydd Iwan
Mil Harddach Wyt - Pigyn Clust
Cân Mamgu - Meic Stevens
Cysga Di Fy Mhlentyn Tlws - Buddug Lloyd Roberts
Dydd Da, Rhiannon - Iwan Llwyd
Si Hei Lwli - Leah Owen
Cysga Di - Siân Wheway
Awen Haf - Fiona a Gorwel Owen
Myfi sy'n Magu'r Baban - Geraint Lövgreen
Coi mi Nero - Megan Sioned Jones
Ble'r ei Di? - Tudur Morgan
Nos Da Nawr - Acoustique