Ruins/Adfeilion

Ruins/Adfeilion

£9.99
Cod Eitem : bwr027

Casgliad difyr o ganeuon sydd yn defnyddio ein hanes a'n hunaniaeth i roi ternged i'r hyn a fu ac hefyd yn delio gyda'r presennol cyffrous. Dilyniant i Y Bardd Anfarwol - prosiect rhyngwladol uchelgeisiol lle'r aeth Bonello i China i greu albwm yn cyfuno traddodiadau Cymru a China, mae Ruins/Adfeilion yn nes at adref ond yn dal i edrych allan i'r byd. Mae Gwen Lliw'r Lili yn agoriad addas, cân werin draddodiadol o gasgliad Maria Jane Williams, Ancient National Airs of Gwent and Morgannwg (1844) ac yn tystio i ddylanwad cerddoriaeth werin Cymru ar Bonello. Yn ddiweddarach ar y record mae Rivers of Gold a Suffer the Small Birds  yn delio gyda materion gwleidyddol cyfoes a  Bound for Lampedusa yn digalonni oherwydd ffawd ffoaduriaid yn croesi Môr y Canoldir.

Traciau 

1. Gwen Lliw'r Lili

2. Pen Draw'r Byd

3. Rivers of Gold

4. Y Gwyfyn

5. Ruins / Adfeilion

6. Suffer the Small Birds

7. Bound for Lampedusa

8. Un i Sain Ffagan

9. The FishermanTracks

10. Merch y Morfa

 Y rhan fwyaf wedi ei recordio'n fyw mewn sesiwn 5 diwrnod gan rhai o gerddorion gorau Cymru  mae  Ruins/Adfeilion  yn werth gwrando arni drosodd a throsodd.