Newid Iaith

Cor y Penrhyn - Gwlad

Cor y Penrhyn - Gwlad

£12.00
Cod Eitem : Gwlad

Mae’r gerddoriaeth ar ein CD newydd yn amrywiol iawn, gan gynnwys:

1. Mor Fawr Wyt Ti
Emyn cyfarwydd ond ar drefniant newydd, cyffrous.
2. Y Ddau Wladgarwr
Cân gyffrous, yn wreiddiol i ddeuawd.
3. Bring Him Home
O’r sioe gerdd “Les Misérables”.
4. Cwyn y Gwynt
Alaw Bandura o’r Wcráin, gyda geiriau gan Sir John Morris Jones.
5. Heriwn, Wynebwn y Wawr
Mae geiriau’r gân hon gan Eleri Cwyfan, a’r alaw gan Gareth Glyn yn creu darn cyffrous sydd yn her i unrhyw gôr.
6. My Little Welsh Home
Mae’r gân hon yn y traddodiad hwnnw sydd yn rhamanteiddio ac yn delfrydu’r bwthyn bach Cymreig ar ochr y bryn.
7. Tears in Heaven / Dagrau
Cân llawn teimlad sy’n trafod hiraeth Eric Clapton yn dilyn colli ei fab pedair oed yn 1991.
8. Cofio Crist
Mae’r trefniant hwn o’r garol yn sensitif ac yn swynol.
9. O Ddwyfol Nos
Carol arall, gyda trefniant llawn melyster a harmoni.
10. Battle Hymn of the Republic
Cân o gyfnod y rhyfel gartref yn America yw hon ac mae’n cael ei chyfrif fel un o emynau gwladgarol mwyaf y wlad honno.
11. Moliannwn
Darn bywiog gan Benjamin Thomas, “Ben Jeri”, sydd yn cael y traed i dapio i gyfeiliant y gerddoriaeth.
12. Tiroedd Ein Cof
Darn a gomisiynwyd gan y côr, gyda cherddoriaeth gan Owain Llwyd a geiriau Ieuan Wyn, yng nghwmni y Black Dyke Band.