Côr Eifionydd - Tua Bethlehem Dref

Côr Eifionydd - Tua Bethlehem Dref

£12.98
Cod Eitem : scd2787
Rhifnod y cyhoeddwr: SCD2787
Label: Sain
Dyddiad Rhyddhau: 2018

Cyngerdd Nadolig Côr Eifionydd ar y nos Sul cyn yr Ŵyl yw un o uchafbwyntiau’r flwyddyn i aelodau’r côr. Cynhaliwyd y noson bob blwyddyn ers dros 25 mlynedd bellach gyda’r elw yn mynd at achosion da lleol a chenedlaethol sydd â chysylltiad ag aelodau o’r côr.
Pan ddaw’r hydref bob blwyddyn, bydd Pat yn dod â nifer o garolau newydd i’r ymarferion a bydd y gwaith o’u dysgu yn dechrau. Dyma arwydd bod y Nadolig yn nesáu. Byddwn wedyn yn eu canu gyda charolau mwy traddodiadol a charolau sydd wedi dod yn ffefrynnau gan aelodau’r côr.
Cam naturiol felly oedd cynhyrchu CD o rai o’r carolau a berfformiwyd gennym yn ein cyngherddau Nadolig dros y blynyddoedd diwethaf. Dyma bumed recordiad Côr Eifionydd a gobeithiwn y cewch fwynhad wrth wrando arno.

Traciau
 1. Draw yn Ninas Dafydd Frenin
 2. Ding Dong!
 3. O Ddwyfol Nos
 4. Iesu'r Mab Dinam
 5. Carol yr Angylion
 6. Cans i Nyni fe Aned Mab
 7. O Faban Glân
 8. Cwsg fy Maban
 9. O Dawel Ddinas Bethlehem
 10. Mae Gwahoddiad
 11. Dawel Nos
 12. Ganol Gaeaf Noethlwm
 13. Tua Bethlehem Dref
 14. Suai'r Gwynt
 15. Ymunwch yn y Symffoni
 16. Hwiangerdd y Nadolig
 17. O Deuwch Ffyddloniaid