Iona ac Andy - Goreuon

Iona ac Andy - Goreuon

£9.99
Cod Eitem : scd2803
Rhifnod y cyhoeddwr: SCD2803

Label: Sain

Dyddiad Rhyddhau: 2018

 

Mae’r casgliad yma o ganeuon yn dathlu 40 o flynyddoedd yn canu gyda’n gilydd a chwarter canrif gyda chwmni Sain.

 

Rydym wedi cynnwys 17 o’r caneuon mwyaf poblogaidd ’da ni wedi eu recordio dros y chwarter canrif yn ogystal â recordio 3 cân ychwanegol. Mae dwy o’r caneuon yn rhai newydd a’r trydydd yn un o glasuron yr iaith Gymraeg gan Hogia’r Wyddfa sef y gân emosiynol gan y bardd T Rowland Hughes – Y Gwanwyn. Cefais fy magu yng nghysgod Yr Wyddfa yn Nantlle ac mae’r gân yn golygu llawer i mi.

 

Fe gyfansoddwyd y gan Dau Yn Un gan ein ffrind, a cherddor gwych, Geoff Betsworth a’i wraig Sarah ac mae’r gân Hafan yn golygu llawer i ni gan iddi ein helpu i ddod drwy gyfnod anodd pan oeddwn yn dod dros ganser dwywaith. Diolchwn i Dafydd Iwan am addasu’r ddwy gân yn wych a theimladwy iawn.
 
Hoffwn ddiolch i’n ffans sydd wedi dod yn ffrindiau ffyddlon dros y blynyddoedd – ’da chi’n wych o bobol a diolch i Sain am ryddhau’r casgliad yma o’n hoff ganeuon i ddathlu 40 o flynyddoedd o ganu gyda’n gilydd.

Traciau

 1. Hafan Dau yn Un
 2. Y Gwanwyn
 3. Dwylo 'Nhad
 4. Eldorado
 5. Atgof am Eryri
 6. Ym Mharadwys Fan Draw
 7. Cerdded Dros y Mynydd
 8. Cân y Bugail
 9. Douarnenez
 10. Beth yw Lliw y Gwynt
 11. Yr Hen Oriawr Aur
 12. Isaac Lewis
 13. Awn i Wario d'Arian Cariad
 14. Milltiroedd
 15. Rhan o Dy Fyd
 16. Y Ffordd
 17. Rhywun Fel Ti
 18. Ffeirio am Ffortiwn
 19. Cân i Ynys Iona