Newid Iaith

CÔR, Côrdydd a Jeff Howard - Caniadaeth y Cysegr

CÔR, Côrdydd a Jeff Howard - Caniadaeth y Cysegr

£11.99
Cod Eitem : tcr026
Rhifnod y cyhoeddwr: tcr026
Label: Ty Cerdd
Dyddiad Rhyddhau: 2019

Mae 2019 yn dynodi 70 mlynedd ers i ddarllediad wythnosol pwysig BBC Radio Cymru o emynau Cymraeg, Caniadaeth y Cysegr, ddod yn ddarllediad wythnosol ar y radio – erbyn hyn dyma’r gyfres radio fwyaf hirhoedlog yn y Gymraeg. Mae’r albwm hwn yn casglu trefniannau gan y cyfansoddwr a’r organydd Jeffrey Howard o’n hoff emynau – gan gynnwys Calon Lân, Cwm Rhondda a Gwahoddiad - a berfformir gan ddau gôr nodedig o Gaerdydd, Côrdydd a CÔR, o dan eu harweinwyr Huw Foulkes ac Osian Rowlands.

Traciau
 1. Rhagluniaeth fawr y nef (Builth) – Jenkins, David
 2. Mi glywaf dyner lais (Gwahoddiad) - Hartsough
 3. Os gwelir fi bechadur (Clawdd Madog) – Williams, D. Christmas
 4. Dwy law yn erfyn (Y Darlun) – Davies, Davey
 5. Wele’n sefyll rhwng y myrtwydd (Cwm Rhondda) – Hughes, John
 6. Rho im yr hedd (Rhys) – Evans, W.J.
 7. Nid wy’n gofyn bywyd moethus (Calon Lân) – Hughes, John
 8. Iesu, cyfaill f’enaid cu (Aberystwyth) – Parry, Joseph
 9. Fy Arglwydd Dduw, daw im (Mor Fawr Wyt Ti) - Swedish melody/Alaw Swedaidd arr. Hine
 10. Tydi a wnaeth y wyrth, O! Grist, Fab Duw (Pantyfedwen) – Evans, Eddie
 11. Tyrd atom ni (Berwyn) – Roberts, Caradog
 12. Dros Gymru’n Gwlad (Finlandia) - Sibelius
 13. Gwyn a gwridog, hawddgar iawn (Llanfair) – Williams, Robert