Peppa Pinc - HELFA DRYSOR

Peppa Pinc - HELFA DRYSOR

£4.99
Cod Eitem : Peppa_Pinc_-_HELFA_DRYSOR

Mochyn bach busneslyd yw Peppa ac mae’n byw gyda Mami a Dadi a’i brawd bach annwyl, George.

Mae Nain a Taid Mochyn yn trefnu Helfa Drysor i Peppa a George. Tybed a fedran nhw ddilyn y cliwiau a dod o hyd i’r trysor?

PENODAU YCHWANEGOL

*PENBLWYDD MAMI MOCHYN *EIRA *TYLWYTH TEG Y DANNEDD *Y CAR NEWYDD *CASTELL Y GWYNT *FY NGHYFNITHER CARYS *CREMPOG *GWARCHOD *TEIMLO’N SAL

DEUNYDD YCHWANEGOL

  • JIGSO 9 DARN
  • JIGSO 16 DARN
  • GEM SIAPIAU A LLIWIAU

DEUNYDD DVD-ROM

*LLUNIAU LLIWIO
GWEFANNAU