Newid Iaith

saindvd136

saindvd136

£9.99
Cod Eitem : saindvd136
Rhifnod y Cyhoeddwyr : Sain DVD136
Dyma 29 fideo o ganeuon gan Cyw a’i ffrindiau – Gareth, Rachael,Trystan ac Einir.
Mwynhewch yr hwyl, dawnsio a chanu.

WEDI EI GYNNWYS GYDA’R DVD MAE LLYFRYN EFO GEIRIAU Y CANEUON I GYD!!!

1. Cyw a’i Ffrindiau 2. Helo Mrs Lolipop 3. Dyma Fi 4. Anifeiliaid 5. Teithio 6. Helo i’r Gwanwyn 7. Dewch i Ddawnsio 8. Cân yr Wyddor 9. Mynd ar y Bws 10. Chwarae 11. Hwre! Hwre! Mae’n Haf 12. Dyddiau’r Wythnos 13. Cymharu 14. Dawns y Dail 15. Fferm 16. Ffrindiau 17. Dawns y Plu Eira 18. Diolch 19. Nadolig Llawen 20. Nos Da 21. Ailgylchu 22. Cadw’n Heini 23. Cyfri ar y Bws 24. O Dan y Môr 25. Pobl sy’n Helpu 26. Trychfilod 27. Wyddor yr Anifeiliaid 28. Y Gofod 29. Yr Ysgol