Newid Iaith

What's the Word For...?/Beth Yw'r Gair Am...? - An Illustrated Dictionary/Geiriadur â Lluniau

What's the Word For...?/Beth Yw'r Gair Am...? - An Illustrated Dictionary/Geiriadur â Lluniau

£6.99
Cod Eitem: 9780708317365
Golygydd(ion)/Editor(s) : Carol Williams
Geiriadur darluniadol Cymraeg-Saesneg/Saesneg-Cymraeg yn cynnwys dros 1,500 o eiriau, gyda chymorth i ddysgwyr y Gymraeg gyda threigladau, ynghyd ag adrannau yn cyflwyno'r amser, anifeiliaid, bwyd, chwaraeon, dillad a rhannau'r corff; i blant 7-11 oed. Cyhoeddwyd gyntaf Mai 2002.

An illustrated Welsh-English/English-Welsh dictionary comprising over 1,500 words, with help with mutations for Welsh learners, together with sections presenting the time, animals, food, sports, clothes and parts of the body; for 7-11 year-old children. First published in May 2002.