Newid Iaith

Geiriadur Mawr, Y

Geiriadur Mawr, Y

£19.99
Cod Eitem: 9780850884623
Awdur(on)/Author(s) : H. Meurig Evans, W.O. Thomas
Trydydd argraffiad ar hugain geiriadur Cymraeg-Saesneg/Saesneg- Cymraeg hynod boblogaidd yn ymgorffori termau Cymraeg hen a newydd, ynghyd â rhestrau defnyddiol o enwau personol a lleoedd, anifeiliaid, adar a physgod, planhigion, blodau a ffrwythau. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1958.

The twenty third edition of a highly popular Welsh-English/English -Welsh dictionary incorporating old and new Welsh terms, together with useful lists of personal and place names, animals, birds and fish, plants, flowers and fruits. First published in 1958.