Newid Iaith

Welsh Learner's Dictionary, The / Geiriadur y Dysgwyr

Welsh Learner's Dictionary, The / Geiriadur y Dysgwyr

£6.95
Cod Eitem: 9780862433635
Awdur(on)/Author(s) : Heini Gruffudd
Golygydd(ion)/Editor(s) : Eiry Jones
Geiriadur Cymraeg-Saesneg, Saesneg-Cymraeg delfrydol ar gyfer dysgwyr dosbarth nos ac ysgol yn ogystal ag ymwelwyr, yn cynnwys dros 20,000 o eiriau ac ymadroddion, esboniadau ar ynganu, treigladau a gramadeg, geiriau yn eu cyd-destun ac enwau lleoedd. Cyhoeddwyd gyntaf ym 1998.

A Welsh-English, English-Welsh dictionary for Welsh learners, ideal for evening classes, schools and tourists, comprising over 20,000 words and phrases, pronunciations, mutations and grammatical explanations, words in context and place-names. First published in 1998.