Newid Iaith

Geiriadur Cymraeg Gomer

Geiriadur Cymraeg Gomer

£35.00
Cod Eitem: 9781843237853
Awdur(on)/Author(s) : D. Geraint Lewis, Nudd Lewis
Geiriadur Cymraeg newydd a chynhwysfawr sy'n cynnwys dros 45,000 o ddiffiniadau Cymraeg, 38,000 o eiriau Saesneg a 12,000 o dermau technegol.

A new Welsh dictionary containing over 45,000 Welsh definitions, 38,000 English words and 12,000 technical terms.