Newid Iaith

O.S. Explorer Ol 36 South Pembrokeshire/De Sir Benfro

O.S. Explorer Ol 36 South Pembrokeshire/De Sir Benfro

£8.99
Cod Eitem : 9780319242759
Map OS 'Explorer' dwyieithog, graddfa 1:25 000, ar gyfer pawb sy'n dymuno mwynhau gweithgareddau awyr agored yn ardal ddeheuol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, yn cynnwys dolen ar gyfer lawrlwytho fersiwn digidol o'r map i ffôn clyfar neu lechen.

A 1:25 000 scale, bilingual, OS Explorer map, for all who wish to enjoy outdoor activites in the southern part of the Pembrokeshire Coast National Park, including a link to download a digital version of the map to smartphone or tablet.