Newid Iaith

O.S. Explorer 151 Cardiff & Bridgend/Caerdydd a Pen-y-Bont ar Ogwr

O.S. Explorer 151 Cardiff & Bridgend/Caerdydd a Pen-y-Bont ar Ogwr

£8.99
Cod Eitem : 9780319243442
Map Ordnance Survey 'Explorer' dwyieithog, graddfa 1:25 000 (4cm i 1km) ar gyfer ardaloedd Caerdydd a Phenybont ar Ogwr. Dyma fap hamdden delfrydol ar gyfer gweithgareddau awyr agored, yn darparu manylion am hawliau tramwy, cyfleusterau llety a gwybodaeth berthnasol arall i ymwelwyr ynghyd â lawrlwythiad ffôn symudol.

A 1:25 000 (4cm i 1km) scale, bilingual OS 'Explorer' Map for the Cardiff and Bridgend areas. This is an ideal leisure map for outdoor activities, providing details about rights of way, accomodation and other relevant tourist information including a mobile download.