Newid Iaith

O.S. Explorer 152 Newport & Pontypool/Casnewydd a Pont-y-Pwl

O.S. Explorer 152 Newport & Pontypool/Casnewydd a Pont-y-Pwl

£8.99
Cod Eitem : 9780319243459
Map Ordnance Survey 'Explorer' dwyieithog, graddfa 1:25 000 (4cm i 1km) ar gyfer ardaloedd Casnewydd a Phont-y-Pŵl. Dyma fap hamdden delfrydol ar gyfer gweithgareddau awyr agored, yn darparu manylion am hawliau tramwy, cyfleusterau llety a gwybodaeth berthnasol arall i ymwelwyr ynghyd â lawrlwythiad ffôn symudol.

A 1:25 000 (4cm i 1km) scale, bilingual OS 'Explorer' Map for the Newport and Pontypool areas. This is an ideal leisure map for outdoor activities, providing details about rights of way, accomodation and other relevant tourist information including a mobile download.