Newid Iaith

O.S. Explorer 164 Gower/Gwyr: Llanelli

O.S. Explorer 164 Gower/Gwyr: Llanelli

£8.99
Cod Eitem : 9780319243572
Map Ordnance Survey 'Explorer' dwyieithog, graddfa 1:25 000 (4cm i 1km) ar gyfer ardaloedd Gŵyr a Llanelli. Dyma fap hamdden hwylus ar gyfer gweithgareddau awyr agored, yn cynnig manylion am hawliau tramwy, cyfleusterau llety a gwybodaeth berthnasol arall i ymwelwyr ynghyd â lawrlwythiad ffôn symudol.

A 1:25 000 (4cm i 1km) scale, bilingual OS 'Explorer' Map for the Gower and Llanelli areas. This handy leisure map for outdoor activities provides details about rights of way, accomodation and other relevant tourist information including a mobile download.