O.S. Explorer 166 Rhondda & Merthyr Tydfil/Merthyr Tudful

O.S. Explorer 166 Rhondda & Merthyr Tydfil/Merthyr Tudful

£8.99
Cod Eitem : 9780319243596
Map Ordnance Survey 'Explorer' dwyieithog, graddfa 1:25 000 (4cm i 1km) ar gyfer ardaloedd Rhondda a Merthyr Tudful. Dyma fap hamdden hwylus ar gyfer gweithgareddau awyr agored, yn darparu manylion am hawliau tramwy, cyfleusterau llety a gwybodaeth berthnasol arall i ymwelwyr ynghyd â lawrlwythiad ffôn symudol.

A 1:25 000 (4cm i 1km) scale, bilingual OS 'Explorer' Map for the Rhondda and Merthyr Tydfil areas. This is a handy leisure map for outdoor activities, providing details about rights of way, accomodation and other relevant tourist information including a mobile download.