O.S. Explorer 177 Carmarthen & Kidwelly/Caerfyrddin a Cydweli

O.S. Explorer 177 Carmarthen & Kidwelly/Caerfyrddin a Cydweli

£8.99
Cod Eitem : 9780319243701
Map Ordnance Survey 'Explorer' dwyieithog, graddfa 1:25 000 (4cm i 1km) ar gyfer ardaloedd Caerfyrddin a Chydweli. Dyma fap hamdden delfrydol ar gyfer gweithgareddau awyr agored, yn darparu manylion am hawliau tramwy, cyfleusterau llety a gwybodaeth berthnasol arall i ymwelwyr ynghyd â lawrlwythiad ffôn symudol.

A 1:25 000 (4cm i 1km) scale, bilingual OS 'Explorer' Map for the Carmarthen and Kidwelly areas. This is an ideal leisure map for outdoor activities, providing details about rights of way, accomodation and other relevant tourist information including a mobile download.