O.S. Explorer 186 Llandeilo & Brechfa Forest/Fforest Brechfa

O.S. Explorer 186 Llandeilo & Brechfa Forest/Fforest Brechfa

£8.99
Cod Eitem : 9780319243794
Map Ordnance Survey 'Explorer' dwyieithog, graddfa 1:25 000 (4cm i 1km) ar gyfer ardaloedd Llandeilo a Choedwig Brechfa. Dyma fap hamdden delfrydol ar gyfer gweithgareddau awyr agored, yn darparu manylion am hawliau tramwy, cyfleusterau llety a gwybodaeth berthnasol arall i ymwelwyr ynghyd â lawrlwythiad ffôn symudol.

A 1:25 000 (4cm i 1km) scale, bilingual OS 'Explorer' Map for the Llandeilo and Brechfa Forest areas. This is an ideal leisure map for outdoor activities, providing details about rights of way, accomodation and other relevant tourist information including a mobile download.