O.S. Explorer 188 Builth Wells/Llanfair-ym-Muallt

O.S. Explorer 188 Builth Wells/Llanfair-ym-Muallt

£8.99
Cod Eitem : 9780319243817
Map Ordnance Survey 'Explorer' dwyieithog, graddfa 1:25 000 (4cm i 1km) ar gyfer ardal Llanfair-ym-Muallt. Dyma fap hamdden delfrydol ar gyfer gweithgareddau awyr agored, yn darparu manylion am hawliau tramwy, cyfleusterau llety a gwybodaeth berthnasol arall i ymwelwyr ynghyd â lawrlwythiad ffôn symudol.

A 1:25 000 (4cm i 1km) scale, bilingual OS 'Explorer' Map for the Builth Wells area. This is an ideal leisure map for outdoor activities, providing details about rights of way, accomodation and other relevant tourist information including a mobile download.