O.S. Explorer 201 Knighton & Presteigne/Tref-y-Clawdd a Llanandras

O.S. Explorer 201 Knighton & Presteigne/Tref-y-Clawdd a Llanandras

£8.99
Cod Eitem : 9780319243947
Map Ordnance Survey 'Explorer' dwyieithog, graddfa 1:25 000 (4cm i 1km) ar gyfer ardaloedd Tref-y-clawdd a Llanandras. Dyma fap hamdden delfrydol ar gyfer gweithgareddau awyr agored, yn darparu manylion am hawliau tramwy, cyfleusterau llety a gwybodaeth berthnasol arall i ymwelwyr ynghyd â lawrlwythiad ffôn symudol.

A 1:25 000 (4cm i 1km) scale, bilingual OS 'Explorer' Map for the Knighton & Presteigne areas. This is an ideal leisure map for outdoor activities, providing details about rights of way, accomodation and other relevant tourist information including a mobile download.